TASKS

The official Helsinki representative of Donetsk People's Republic was founded on 16 July 2014. The activities of the representative are based on an official mandate from the supreme council of the Donetsk People's republic. At this moment our main task is to seek for recognition for the republic, volunteer recruitment, proliferation of objective information, humanitarian aid and refugee advice. Finland-Novorossia-Society, founded 6 August 2016, is now actively building relations between Finland and all new and becoming states of Novorossia.

Donetskin kansantasavallan (DNR) Helsingin-edustusto perustettiin 16.7.2014. Edustuston toiminta perustui DNR:n korkeimman neuvoston antamaan valtakirjaan, joka oikeuttaa eri tavoin edustamaan DNR:ää ja mm. allekirjoittamaan sen nimissä sopimuksia. Tällä hetkellä edustuston tärkein tehtävä on tunnustuksen hakeminen DNR:lle, vapaaehtoisten värvääminen, oikean tiedon levittäminen Donbassin tilanteesta, humanitaarinen apu sekä pakolaisneuvonta. Suomen edustautumista Novorossian alueella hoitaa elokuussa 2016 perustettu Suomi-Novorossia-Seura (SNS).

LÄHETÄ VIESTI EDUSTUSTOLLE / SEND A MESSAGE TO THE REPRESENTATIVE

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *